Základní informace

Táborová korespondence:

Dopisy budou chodit na místní poštu.

Adresa

Jméno a příjmení táborníka

xxxxx

Odjezd na tábor

Odjezd na tábor je stanoven na neděli 16. července, odvoz na místo srazu poblíž tábořiště zajišťují rodiče.

Sraz bude ZDE…v xxx hodin. (během dopoledne)

V místě srazu se „vyloží“ pouze děti, všechny věci pak prosíme dovézt na tábořiště. Tam bude také nutné podepsat bezinfekčnost dítěte (budeme mít k dispozici na místě).

Odjezd z tábora

Odjezd z tábora si zajišťují rodiče sami v pátek 21. července NEJSPÍŠE kolem 15:00.

Tradičně mají rodiče jedinečnou možnost prohlédnout si celé tábořiště spolu s dětmi

Návštěvy a kontakt s dítětem

Na táboře se nebude konat návštěvní den. Rádi bychom vás požádali o to, abyste tábor nenavštěvovali bez závažných důvodů. Pokud by se přece jen objevil závažný důvod, prosíme vás o oznámení vaší návštěvy v dostatečném předstihu.

Důrazně vás žádáme, aby děti doma nechaly mobilní telefony. Párkrát se nám totiž stalo, že dítě mělo telefon a při slabší chvilce si na rodičích vynutilo předčasný odjezd. O několik dní později se chtělo vrátit, ale to už samozřejmě nešlo. S dítětem se můžete případně spojit prostřednictvím vedoucích a jejich telefonů.

Ostatní doporučení a sdělení

Prosíme, nedávejte dětem příliš sladkostí. Připravujeme vyvážený jídelníček. Jídlo, včetně velkého množství sladkostí, děti po příjezdu odevzdají táborové kuchyni, odkud jim bude vydáváno po dávkách kvůli bezpečnosti (kazící se potraviny).

Upozorňujeme, že hrubé porušení táborového řádu a zvyklostí může mít za následek vyloučení z tábora.

V nutných případech je možné poslat sms/volat na telefon vedoucího tábora (viz níže). Na tábořišti je omezený signál, proto je lepší posílat sms, zavoláme obratem.


Kontakty

6rojsvetlusekmb@gmail.com

Adéla Nesnídalová, vůdkyně tábora, tel.: 731 320 785

Michaela Ďásková, zdravotník tábora, tel.: 731 033 010