TÁBOR 23

Tady najdete veškeré informace o táboře světlušek ve Strojatíně.

Termín tábora je stanoven na 16. – 21. 7. 2023.

Cena tábora je stanovena na 2400 Kč.

(V případě, že bude reálná částka výdajů nižší než odhadovaná vám zbytek peněž vrátíme.)